menusearch
pishgamantabriz.ir

آموزش و تعمیر تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی پیشگامان تبریز

دوره‌‌‌‌های آموزشی
دوره آموزش دستیار دندانپزشکدوره آموزش دستیار دندانپزشکمنشی امور پزشکی شغلی است در حوزه بهداشت و ایمنی که شامل شایستگی هاي بکارگیري ملزومـات و وسـایل کـارمنشی، برقراري ارتباط اداري مطلوب با ارباب رجوع و همکاران،تفکیک فـرم هـاي اداري مراکـز بهداشـتی و درمـانی ،تنظیم برنامه روزانه الکترونیکی، تقسیم بندي بیماران مراجعه کننده، اجراي مقررات وآئین نامه هاي اداري، آرشیو اسناد وانبار داري و کنترل و ثبت داده هاي مالی در ارتباط است.دوره نسخه پیچ داروخانهدوره نسخه پیچ داروخانهدستيار قفسه چيني دارو شغلي است از حوزه بهداشت و ايمني که وظايفي از قبيل لاتين داروها را بخواند و چيدمان داروها را در قفسه هاي داروخانه همچنين اشکال داروئي، تاريخ انقضاء داروها،نگهداري دارو در داروخانه و انبار داروئي ،اصول اخلاقي ،مقررات وايين نامه هاي شغلي به طور منظم را در بر دارد و مشاغلي همچون مسئول فني داروخانه و دکتراي دارو ساز در ارتباط باشد.دوره طراحی برد یونیت دندانپزشکیدوره طراحی برد یونیت دندانپزشکییکی از پر مخاطب ترین دوره‌‌‌‌های آموزشی که  کاملا شغل محور بوده و هنرجویان در این دوره بصورت کاملا عملی طراحی برد یونیت دندانپزشکی را فرا گرفته و با سرمایه اندک وارد بازار کار می‌شوند.دوره تعمیر تجهیزات پزشکیدوره تعمیر تجهیزات پزشکیبا توجه به تحریم ها علیه کشور عزیزمان و عدم  پشتیبانی شرکت‌‌‌‌های سازنده تجهیزات پزشکی و بالا رفتن بیش از اندازه قیمت تجهیزات، تعمیر تجهیزات پزشکی خیلی بیشتر از قبل مورد توجه قرارگرفته است. در این دوره که بر پایه آموزش الکترونیک است ابتدا با قطعات اصلی الکترونیک، نحوه تست آنها، دیتا شیت خوانی، مونتاژ و دمونتاژ کردن قطعات DIP و SMD، ولتاژگیری و … آشنا شده و سپس به روش مهندسی معکوس تعمیر برد‌‌‌‌های الکترونیکی را یاد می‌گیریم. در ادامه با خود دستگاه‌‌‌‌های پزشکی، اپراتوری دستگاه ها، آشنایی با ایراد‌‌‌‌های رایج و نحوه برطرف کردن آنها آموزش داده می‌شود.دوره تعمیر تجهیزات دندانپزشکیدوره تعمیر تجهیزات دندانپزشکییکی از پر مخاطب ترین دوره‌‌‌‌های آموزشی که  کاملا شغل محور بوده و هنرجویان در این دوره بصورت کاملا عملی تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی را فرا گرفته و با سرمایه اندک وارد بازار کارمی شوند. پس از پایان دوره نیز پشتیابی فنی نامحدود از هنرجویان فراهم است.
مجوز‌‌‌‌های شرکت
بعدی
 نمایندگی یونیت‌‌‌‌های فرازمهر
 نمایندگی یونیت‌‌‌‌های پارس دنتال
 نمایندگی پرینتر‌‌‌‌های کداک
دارای مجوز از سازمان فنی و حرفه ای
تعمیر توربین‌‌‌‌های nsk
قبلیبیشتر
آخرین اخبار برگزیده